Forhandler
Bertel O. Steen Bergen AS - Minde
Se våre 3 brukte varebiler

Priser og data
på nye biler

Besøksadresse : Kanalveien 51
Postadresse : 5068 Bergen
Tel : 55119900
Fax : 55205401
Forh. webside : www.bosbil.no
E-post : 89d03227a50985e5ce7399b06393fb4d@inbound.postmarkapp.com
Nybil-merker : Kia, Mercedes-Benz, Peugeot

Kontakt forhandler


Brukte biler Nye biler