Forhandler
Trondsen Bil AS
Se våre 5 brukte varebiler

Priser og data
på nye biler

Besøksadresse : Håndverkerveien 4 , Skattøra
Postadresse : Pb. 3254 Grønnåsen 9275 Tromsø
Tel : 77648820
Fax : 77648821
Forh. webside : www.trondsen.no
E-post : jan.erik.trondsen@trondsen.no
Nybil-merker :

Kontakt forhandler
Brukte biler Nye biler