Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

Elmia satser stort på ny transportmesse

Neste høst blir det premiere for messen Elmia Nordic Transport Infrastructure i Jönköping.

Den nye transportmessen skal arrangeres parallelt med den veletablerte messen Elmia Nordic Rail 8. til 10. oktober 2019.

Elmia Nordic Rail har i flere år vært en viktig møteplass for jernbanen i Norden. Her møtes prosjektører, innkjøpere, operatører, myndigheter, organisasjoner, forskere og utdanningsinstitusjoner – alle med felles interesse i jernbanen.

Tanken med Elmia Nordic Transport Infrastructure er en messe med en helhetlig tilnærming til alle transportformer, og de teknologier og tjenester som vil være nødvendig i fremtiden for å møte transportbransjens ulike utfordringer.

For å knytte de to messene tettere til hverandre vil det også arrangeres en felles konferanse under tittelen Elmia Future Transport Summit.

Dette skal bli et forum for de store strategiske spørsmål rundt transport og infrastruktur, med fokus på politikk, strategier, fremtiden, industrialisering, nordisk samarbeid og samfunnsbyggende infrastruktur.

– Med denne nye arenaen samler vi alle berørte aktører, alle som kan skue fremover – byplanleggere, politikere, myndigheter, konsulenter, entreprenører og fremtidsforskere – og vi får med oss et resultat som vi kan følge opp annethvert år, og forme et veikart for fremtidens bærekraftige samfunn, sier Lars Redtzer, ansvarlig for infrastrukturspørsmål i Sveriges Byggindustrier.

– Det handler også om å jobbe grenseoverskridende og være en arena for hele Norden. Enten det er mennesker eller gods stopper det ikke ved grensene. Vi må utvide vyene så vi får effektive strømmer både inn og ut av landene så hele regionen blir konkurransedyktig, fortsetter han.

PS. Den kjente og kjære lastebilmessen på Elmia fortsetter som før, og arrangeres i år fra 22. til 25. august.