Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

Dyrere på tyske veier

Med utvidelsen av «maut»-områdene til sommeren regner man med nye utgifter på ca. 2 milliarder euro årlig.

I dag er det ca. 15.000 km. motorveier, og nye riksveier, der man må betale «maut», bompenger, i Tyskland.

Fra 1. juli utvides det gebyrpliktige veinettet – man føyer til ytterligere 40.000 kilometer.

Fem tyske bransjeforeninger, AMÖ, BIEK, BGL, BWVL og DSLV (vel bekomme, du finner dem på nettet) peker på hvilke følger dette vil få, og har regnet ut at dette vil bety ytterligere to milliarder euro for transport- og logistikk-bransjen.

Foreningene anslår at for mange transportbedrifter kan dette øke deres utgifter med inntil 10 % hvert år, og slår fast at disse ekstra omkostningene må overføres videre til kundene og – i siste instans – forbrukerne.

Samtidig peker de på at det er viktig at bompengene brukes til riktige formål, vedlikehold og utbygging av infrastrukturen – først og fremst veiere og broer. De er også positive til at det later til å bli samme veiavgift for motorveier og riksveier.

Men disse foreningene syns det begynner å ta lang tid for myndighetene å bli enige om det vil bli nye avgiftssatser. Mye henger åpenbart på den nye regjeringens utvikling av en overordnet veiprisings-tankegang, som også bør ledsages av nye veiplaner.

For de involverte brukerne er det åpenbart viktig å minne om at nå er det bare tre måneder til reformen skal tre i kraft.