Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

Lager «lastebilenes svar på Uber» med norsk designhjelp

En amerikansk teknologibedrift har bygget en «Uber-aktig» tjeneste for lastebilbransjen, med norsk designhjelp. Nå får de utmerkelsen DOGA-merket 2017.

Loadsmart heter det New York-baserte teknologiselskapet som har laget et program for å knytte leverandører og sjåfører av godsbiler sammen uten å måtte gå gjennom en mellommann eller sentral.

Norske EGGS Design har bidratt med designkompetanse, i utviklingen av det de selv omtaler som en «Uber-aktig» tjeneste for lastebilbransjen.

Effektivitet
Onsdag mottar selskapene utmerkelsen «DOGA-merket 2017» fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Juryen mener løsningen kan bidra til at færre tomme lastebiler kjører rundt på veiene:

«Ved å optimalisere logistikken for lastebilene oppnår man at last blir distribuert mer effektivt. Dette er et godt eksempel på hvordan god interaksjonsdesign kan fornye og effektivisere tidligere ineffektive prosesser og virke som en positiv kraft for endring. Grensesnittet er enkelt og intuitivt, gjennomarbeidet og solid og kan også vise til svært gode resultater både når det gjelder økonomi og effektivitet», heter det i juryuttalelsen.

300 søkere
DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter.

«Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier», beskriver stiftelsen selv. 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser, i en presseuttalelse.

Statlig stiftelse
Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.

«DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring», beskriver stiftelsen selv.