- NLF vil ha tyngre biler på veiene
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
NLF vil ha tyngre biler på veiene
Har beregninger som viser at ved å øke totalvektene vil man kunne øke effektiviteten med 12 prosent.

alt

En av kampsakene til Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge vært å øke totalvektene for nasjonal transport med lastebiler og vogntog. Forbundet mener dette vil spare miljøet, effektivisere transporten og øke sikkerheten på norske veier.

– I dag utnyttes ikke bilene effektivt. Det fører til økt miljøbelastning og det fører til flere lastebiler på veien, sier direktør Geir A. Mo i NLF i en presseuttalelse.

Ønsker oppgradering
Lastebileierforbundet mener dagens regelverk er gammelt, at det ikke tar hensyn til teknologisk utvikling på bilene og at det heller ikke er i harmoni med miljømålene.

– Vi vet at transportmengden i fremtiden vil øke kraftig. Det er heller ikke noen hemmelighet at den største økningen kommer på vei. Dessverre hindrer gamle ordninger oss fra å utnytte bilene maksimalt - noe som igjen fører til større miljøbelastning, mer slitasje på veiene og enda flere lastebiler ute på veiene, sier Mo.

Organisasjonen mener målet må være å kunne frakte gods med lavest mulig miljøbelastning per tonn/kilometer – og hevder det kun er mulig dersom man utnytter bilene bedre enn hva som er tilfellet i dag.

– Våre beregninger viser at ved å øke totalvektene vil vi kunne øke effektiviteten med 12 prosent. Det betyr også at utslippene fra transportsektoren blir redusert. Ved å øke totalvektene for eksisterende bilpark vil vi altså kunne frakte gods mer miljøvennlig, sier Mo.

Ingen tekniske endringer
NLF viser til at TØI i rapport (1319/2014) slår fast at økte vekter og volum vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt fordi det da kan transportere større godsmengde med færre vogntog. 

I den samme rapporten bekrefter TØI at også miljøbelastningen blir mindre, ifølge NLF som videre påpeker at rapporten også slår fast at trafikksikkerheten økes, samtidig som trafikkavviklingen for en gitt godsmengde bedres fordi antallet lastebiler på veiene vil kunne reduseres.

Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF, opplyser at det på dagens biler er rom for å øke totalvekten uten at man trenger å gjøre tekniske endringer på kjøretøyene.

– For næringen betyr det at man kan effektivisere uten at det er store kostnader involvert. Men det kreves at blant annet veilistene må omarbeides noe slik det allerede har blitt gjort for tømmerbiler og for modulvogntog, sier Nordvik.

Tyngre hos naboene
Danmark, Sverige og Finland har allerede økt totalvektene. Nå oppfordrer NLF at også norske myndigheter vil gjøre det samme.

– Vi opplever at det fra politisk hold er et ønske og en vilje til å endre dagens regelverk, men derfra til handling skjer det lite. Vi må følge utviklingen, og den går i en mer miljøvennlig retning blant annet gjennom å utnytte eksisterende materiell bedre enn hva vi gjør i dag. Derfor har vi utarbeidet «alternative vekttabeller» med fokus på 50-tonns veier (Bk 10-50). Disse tabellene er utarbeidet slik at man ikke trenger å endre noe på eksisterende kjøretøy, sier Mo.

Over nyttår vil NLF innkalle til et møte der blant annet Vegdirektoratet er invitert. På møtet vil man gå igjennom forslaget til nytt regelverk og legge en plan for videre arbeid.


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1955 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 214 LASTEBILER TIL SALGS